Områden för Integrerad miljöövervakning

 
Naturvårdsverket utvalde under 1980-talet ett tjugotal områden, från Abisko i Norrbotten till Dalby Söderskog i Skåne, som skulle representera olika naturtyper över hela landet från ädellövskog till öppen myr, sjö och fjällhed (tabellen). Mest luftföroreningar, huvudsakligen med svavel och kväve, faller ned i sydväst och minst i nordväst, varför de flesta områdena låg i landets södra och västra del. Under tiden 1982 till cirka 1994 bedrevs övervakning i dessa områden. Ett femtontal av dem var fullständiga IM-områden, i de övriga bedrevs huvudsakligen mark- och vegetationsövervakning. De var alla undantagna från aktiv markanvändning, utom renbete, detta för att effekterna av luftföroreningar skulle kunna skiljas ut från naturlig variation med så lite störningar som möjligt.

Det visade sig efter hand svårt att i så komplexa miljöer och delvis stora områden upprätta ämnesbudgetar och urskilja effekterna av luftföroreningar, varför naturtyperna begränsades till att omfatta små, enhetliga avrinningsområden utan sjöar med i huvudsak barrskog och med så lite myr som möjligt. Samtidigt begränsades av ekonomiska skäl antalet områden till fyra, belägna i olika delar av landets luftföroreningsgradient. De gamla 20-talet områden övergavs, men provytemarkeringar m.m. lämnades kvar. Därigenom kan observationerna återupptas i framtiden om så önskas.

 

IM områden:
Gammtratten
Kindla(höjden)
Gårdsjön
Aneboda
Områden där någon form av integrerad miljöövervakning bedrivits sedan 1981. I fyra områden med namn i fetstil pågår IM, i övriga har det avslutats eller uppskjutits för obestämd tid.

Både gamla och nuvarande områden har här placerats i ordning från norr mot söder.
Fetstil:de nuvarande fyra IM-områdena..
område
int.
kod
latitud
longitud
Rikets nät
X
Rikets nät
Y
h.ö.h (m)
max/min
startår
avr.omr.
ha
naturgeografisk zon
dominerande vegetations-/naturtyper
Abisko Slått.  
68°22´
18°40´
75802
16125
915
89
-
alpin fjällhed
Abisko Ridonj.  
68°21´
18°45´
75879
16218
440/380
81
-
(sub)alpin fjällbjörksk.
Amma fjäll
SE05
65°58´
15°58´
732125
150681
1034/810
83
1052
alpin fjällhed,sjö
Amma skog
SE05
65°57´
15°58´
731890
150720
860/550
83
-
(sub)alpin fjällbjörksk.,myr
Reivo
SE03
65°47´
19°08´
730355
165245
535/495
84
1090
mellanboreal barrblandsk.,myr,sjö
Vindeln Svart.
SE06
64°15´
19°47´
713391
169151
335/220
81
215
mellanboreal barrblandsk.,sumpsk.,sjö
Vindeln Kulb.
SE07
64°10´
19°34´
712585
168285
275/230
81
-
mellanboreal barrblandsk.,sumpsk.
Gammtratten
SE16
63°51´
18°07´
708571
161410
545/420
98
45
mellanboreal barrblandsk.,sumpsk.
Sandnäset
SE08
63°45´
12°26´
707826
133448
540/430
83
52
N-S-boreal gran-björksk.,myr,sjö
Stormyran
SE09
62°15´
16°14´
690496
152310
500/415
86
321
mellanboreal barrblandsk.,myr,sjö
Tandövala
SE10
60°57´
13°08´
675171
135652
725/650
82
583/140
mellanboreal barrblandsk.,myr,sjö
Kindla
SE15
59°45´
14°54´
662650
144950
415/337
96
20,4
sydl. boreal barrblandsk.,sumpsk.
Grimsö  
59°38´
15°27´
661150
147890
95/80
81
-
sydl. boreal barrblandsk.,tallmosse
Tyresta  
59°10´
18°15´
656424
164090
75/42
82
340
boreonemoral barrblandsk.,sumpsk.,sjö
Tresticklan
SE11
59°00´
11°45´
654965
126680
235/200
81
140
boreonemoral hällmarkssk.,sumpsk.,sjö
Tiveden
SE01
58°43´
14°38´
651076
143218
230/190
82
104/42
boreonemoral barrblandsk.,sumpsk.,sjö
Gårdsjön
SE04
58°03´
12°01´
644250
127600
138/114
91
3,7
boreonem. barrblandsk.,sumpsk.
Svartedalen
SE12
58°02´
12°02´
643955
127735
170/127
81
195/77
boreonemoral barrblandsk.,myr,sjö
N Kvill  
57°46´
15°35´
640425
148745
230/155
81
60
boreonemoral barrblandsk.,sumpsk.,sjö
Bohult  
57°17´
16°21´
634565
152225
78
84
-
boreonemoral barrblandsk.
Aneboda
SE14
57°07´
14°32´
633235
142395
242/204
82
19
boreonem. barrblandsk.,sumpsk.
Berg
SE02
57°05´
12°46´
633107
131662
165/75
82
93
boreonemoral barrblandsk.,lövsk.,myr,sjö
Sännen  
56°20´
15°22´
624645
147285
100/65
82
-
boreonemoral barrblandsk.
Tostarp
SE13
56°01´
13°14´
621550
133925
185/80
89
200
nemoral boksk.,sumpsk.
Dalby  
55°40´
13°20´
617479
134407
65
82
-
nemoral ask-,alm-,ek-,boksk.

  • int. kod: kod i internationella IM (ICP IM)
  • latitud/longitud: för utlopp eller, om sådant saknas, för provyta
  • Rikets nät: värden för centralpunkten
  • h.ö.h. max/min: höjd över havet för högsta/lägsta punkt
  • startår: när området etablerades i IM
  • avr.-omr. ha: areal på avgränsat avrinningsområde; övriga saknar tydlig avgränsning
  • naturgeografisk zon: enligt Nordiska Ministerrådet (1983. Representativa naturtyper i Norden. nu 1983:2. Stockholm.)
  • dominerande vegetations-/naturtyper: sk.=skog

Ytterligare information om de tidigare (PMK-) områdena kan erhållas från kontaktpersoner vid Institutionen för miljöanalys, SLU.