IKEU-sjöarnas historia

 I 13 av IKEU-programmets intensivundersökta kalkade sjöar har varje sjös unika historia nu beskrivits så långt som möjligt. Arbete pågår med ytterligare 4.

Genom att tolka förekomsten av organismrester på olika djup i sjösedimenten ges det långa utvecklingsperspektivet från istid till nutid. Det har belysts genom analyser av både långa (2-5 m) och korta sedimentproppar.

I nutiden finns från 1800-talets slut och famöver uppgifter om fiskbestånd och inplanteringar i enskilda sjöar och detta har efterforskats i arkiv och publikationer. Litteraturppgifter om förekomst av andra organismer i sjöarna kan finnas från mellankrigstiden och framåt, liksom mer elementär vattenkemi. Från ca. 1960 och framåt kan "moderna" vattenkemiska data finnas och ca. 10 år senare kom den försurningsinriktade typen av vattenkemi att tillämpas på just dessa sjöar. Försurningsforskning och kalkning har de senaste 30 åren väsentligt ökat datatillgången från IKEU-sjöarna.

De uppgifter som hittats finns nu i rapporter och digitala register. Vattenkemidata kan t. ex. laddas hem från varje sjös basdatasida. De enskilda sjöarnas historia ges här i kondenserad form. Datatillgång från varje sjö framgår av en sammanställning.

 
Länskod Sjönamn
A 21 Stensjön
F21 Stengårdshultasjön
F21 Gyslättasjön
K 21 Blanksjön
N 21 Gyltigesjön
O 21 Ejgdesjön
P 21 Stora Härsjön
P 22  Nässjön
T 21 Långsjön
U 21 Västra Skälsjön
U 22 Lien
W 21 Bösjön
W 22 Tryssjön
W 23 Upprämmen
W 24 Nedre Särnamannasjön
X 21 Källsjön
AC 21 Rödingträsket
A 22 Långsjön, Åva
A 23 Trehörningen, Åva
 
 
Tillgång till äldre data från IKEU-sjöarna. Ofullständiga uppgifter markerade med ? Vk=vattenkemi, Zpl=zooplankton, Bof=bottenfauna, F=fisk.
Data från tidsperioden:
T.o.m. 1920-tal
1940/1950-tal
Före kalkning
Efter kalkning
Vk
Zpl
Bof
F
Vk
Zpl
Bof
F
Vk
Zpl
Bof
F
Vk
Zpl
Bof
F
Gyltigesjön
X
X
x
X
X
X
X
X
Stengårdshultasjön
X
x
X
x
X
X
X
X
X
Stora Härsjön
X
X
X
x
x
X
X
X
X
X
Ejgdesjön
X
X
x
X
X
X
X
X
Upprämmen
x
?
x
x
X
X
X
x
X
X
Gyslättasjön
X
X
x
?
X
X
x
X
X
Långsjön
?
X
x
X
X
Stensjön
x
x
x
X
X
x
X
X
X
X
X
Lien
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
Västra Skälsjön
x
X
x
x
x
X
x
X
X
X
X
X
Tryssjön
?
?
X
X
X
X
Bösjön
x
x
X
X
X
X
X
Nedre Särnmanssjön
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
Källsjön
?
X
x
X
X
X
Nässjön        
?
   
X
X
   
X
x
X
X
X
Blanksjön                
X
 
X
X
x
X
X
X
Långsjön,Åva                
X
   
X
x
X
X
X
Trehörningen                
X
   
X
x
X
X
X
 
Gunnar Persson, Maja Reizenstein <gunnar.persson@ma.slu.se>,<maja.reizenstein@fiskeriverket.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 03-04-15 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se